!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Nyheter

Portkod till 22:00

Publicerad: 2018-05-23 | Uppdaterad: 2018-05-23

Ändrad tid då portkoden slutar att fungera från 20:50(klockan gick fel) till 22:00.

Städdag Lördag 19 maj

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-15

Vi samlas klockan 10:00 utanför 10:ans port. Vi städar därefter cykelförråd, soprum mm. Vi träffar nya och gamla grannar, frågar styrelsen om det som ni är intresserade av. Vi avslutar med korv och fika. Färdigt till ca 12:00

Garagestädning Fredag 18 maj

Publicerad: 2018-05-15 | Uppdaterad: 2018-05-15

Nu på fredag städas garaget från kl 08:00. Det brukar vara klart till 13:00. Under denna tid får inga motorfordon finnas i garaget. 

Respektera att det är 15 minuters parkring på lastplatserna även denna dag, då de behövs för de som städar

Årsredovisning för 2017

Publicerad: 2018-05-14 | Uppdaterad: 2018-05-25

I bifogat dokument hittar ni ÅR för 2017. Den kommer att finnas utskriven i begänsad upplaga på årsmötet. 

Dokument

Förslag nya stadgar VIkingaleden, 2017.pdf 2018-05-25
ÅR 2017 Brf Vikingaleden.pdf 2018-05-25

Kallelse till Årsstämma 28 maj

Publicerad: 2018-05-07 | Uppdaterad: 2018-05-07

Kallelse till årsstämma för 2017.

Tid Måndagen den 28 maj 2018 kl. 18:30

Plats Järla Sjös områdeskontor (Bredvid frisören på torget)

Kallelse finns som bifogat dokument

Valberdningen vill gära få kontakt med medlemmar som kan tänka sig att ingå i valberedning för nästa år

Kontakta Nina Piroth

nina@piroth.se

0708463377

Styrelsen hälsar er välkomna till stämman

 

Dokument

Kallelse till Arsstamma 2017 för BRF Vikingaleden, pdf.pdf 2018-05-07

Parkeringstillstånd i Järla sjö

Publicerad: 2018-04-17 | Uppdaterad: 2018-04-17

Alla har i sina brevlådor fått ett utskick med information kring de nya parkeringstillstånden som börjar gälla i Järla sjö. Anmälan måste vara klar senast den 16:e maj. Obs ! Detta gäller inte föreningens egna parkering, utan enbart gatuparkeringen i Järla sjö.

mer info på www.jarlasjo.se/parkering

Mars

Publicerad: 2018-03-20 | Uppdaterad: 2018-03-28

Cykelrummen

Flera har hört av sig med förslag om hur vi bör hantera alla cyklar i cykelrummen. Styrelsen vill uppmuntra de som känner sig manade att starta en arbetsgrupp kring denna fråga. Hör av er till styrelsen så kan vi bistå med vilka som tidigare har frågat och engagerat sig kring cykelrummen.

Matavfallskvarn 

För närvarande tillåter inte styrelsen installation av matavfallskvarn. Detta eftersom all risk för eventuella fel och missöden ligger på fastighetsägaren och vi vill först säkerställa om fastighetens vattenledningar klarar av att omhänderta matavfallet. Styrelsen arbetar inte aktivt i frågan just nu utan hänvisar boende till att använda sig av möjligheten att slänga matavfall i de bruna kärlen i soprummet.  

Förvaring i garaget

I garaget parkerar vi bilar och förvarar inte saker som t ex sommardäcken eller cyklar.

Tänk på att inte sopa av snö från bilar inne i garaget.

Garagestädning

Den 18: e maj är det åter igen dags för Garagestädning.

Uteplats och balkong

Saker som står på balkong/uteplats står där på egen risk vid en eventuell snöröjning av tak.

Motioner till årsmötet 28 maj

Publicerad: 2018-03-04 | Uppdaterad: 2018-03-04

Påminnelse efter utskick för 2 veckor sedan.

Motioner behöver de vara styrelsen tillhanda senast onsdag den 14 mars.

En motion måste innehålla ett konkret förslag till åtgärd eller förändring för att styrelsens skall kunna ta ställning och årsstämman fatta ett beslut.

Motioner lämnas in skriftligen i styrelsens brevlåda i 10:an eller skickas in på styrelsens e-post adress.

Under fliken Föreingen står hur man skriver en motion  till årsstämman.

Julgransinsamlingen i Nacka

Publicerad: 2017-12-30

Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på 14 stycken olika platser runt om i kommunen (se bifogad fil). Lördag 13/1 kl. 11-17 samt söndag 14/1 kl. 11-17är det dags igen! Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta granar.

Ej reklam-skyltar

Publicerad: 2017-12-18 | Uppdaterad: 2017-12-18

Det finns några "Ej reklam"-skyltar kvar för er som inte beställde tidigare. Maila styrelsen@brfvikingaleden.se

Nyhetsbrev vinter

Publicerad: 2017-12-07 | Uppdaterad: 2017-12-08

December är en härlig månad med många tända ljus. Dessvärre är det också den månad där det sker flest bränder på hela året. Flertalet av dessa bränder beror just på levande ljus. Tänk på att aldrig lämna ljus utan uppsyn, och att aldrig gå hemifrån utan att släcka alla ljus.

Lastplatserna används för snöupplägg

Även i år har Pb Mark & miljö hand om snöröjningen hos oss. Lastplatserna uppe vid parkeringen är tyvärr det enda ställe där de kan lägga upp snön de skottar undan. Ställ inte bilen på lastplatsen när det snöat och de ännu inte hunnit snöröja.

Håll balkonger och uteplatser fria från snö

Det är främst viktigt att skotta undan snön från balkongerna så det inte bildas stora mängder snö som rasar ner på marken eller på underliggande balkonger. Det är viktigt att skotta eller helst försiktigt sopa undan snön som ligger närmst huset så att det inte ligger snö mot fasaderna.

Portarna i trapphusen

När det lägger sig snö i dörrkarmarna går inte portarna igen ordentligt. Det ska finnas sopkvastar i alla trapphus så att vi kan hjälpas åt att sopa undan snön när det behövs. Meddela styrelsen om det saknas kvast i något trapphus. 

Hissarna

Hissarna är känsliga för smuts, väta och grus i dörrspåren för att dörrarna skall fungera optimalt. Stampa av er snö och grus utanför porten eller på mattorna för att få bort så mycket som möjligt innan man går in i hissen. Även här behöver vi hjälpas åt att sopa undan grus och smuts. Stort tack till de boende som vi vet tar ett tag med dammsugaren även i hisspåren när man  ändå dammsuger sin egen hall.

Garaget

Garaget saknar brunnar så all fukt som kommer in måste ventileras bort vilket gör att garaget är väldigt fuktigt vid blöt väderlek. Försök att i möjligaste mån sopa av bilen innan den körs in om det ligger mycket snö på den.

Vi behöver även hjälpas åt att sopa bort snö som ligger på marken vid garageporten så att den går igen ordentligt. Ligger det för mycket snö riskerar porten att reagera på det och åka upp igen.

Fågelmat och pumpor drar till sig skadedjur

Vi har dessvärre så mycket råttor i området att styrelsen inte vill att boende ställer ut fågelmat eftersom detta lätt blir mat även till råttor. Tänk också på att om ni har haft pumpor utomhus under Allhelgonahelgen ska ni också ta bort dessa innan de ruttnar. Råttor kommer till dessa som till annan mat och det är inte styrelsen som ska plocka bort dessa.

Brandvarnare

Alla lägenheter har tidigare fått brandvarnare. Viktigt att denna sitter monterad och är testad. Så här skriver man på Stockholms Brandförsvars hemsida:

"Ansvaret ligger på den boende att kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet och om du varit borta från hemmet en längre tid. Dammsug också brandvarnaren någon gång varje år.
Glöm inte att byta batteriet i tid. Vissa batterier har en livslängd på mindre än ett år och ju äldre brandvarnaren är desto fortare laddar batteriet ur."

Soprummet

Om ett av kärlen är fullt så använd ett annat med färre soppåsar i. Det är inte bra om det blir glipor i kärlen för att en extra soppåse läggs i, då lukt från soporna kommer ut. Det är viktigt att vi försöker hålla det rent i soprummet.

Porttelefon

Vi har en tjänst där man kan lägga in ett telefonnummer som rings upp när någon ringer på via porttelefonen. Se till att du har rätt och uppdaterat telefonnummer. Kontakta styrelsen om du behöver uppdatera med nytt telefonnummer.

Brandfarligt i trapphusen

Vid brandronder som styrelsen gör har det noterats att det utanför lägenheter ibland finns privata dörrmattor, cyklar, barnvagnar etc. På inga villkor får det förvaras något privat i trapphusen. Styrelsen hänvisar till hemsidan där det står var du kan förvara barnvagnar och cyklar. Som alla förstår kan skrymmande föremål lätt bli fällor vid eventuell brand med rök.

Dörr till cykelrum

Vid flera tillfällen har cykelrumdörrar stått vidöppna senaste tiden. Tänk på att se till att dörrar till cykelrum stängs ordentligt.

Stäng dörrarna!

Publicerad: 2017-12-05 | Uppdaterad: 2017-12-05

Vi har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att dörren till cykelrummet i 6:an inte är stängd. Vi vill därför uppmärksamma och uppmana alla att vara mycket noga med att se till att dörren går i lås när ni går ut från cykelrummet. 

 

Garagestädning tor 16 nov 8–16

Publicerad: 2017-11-10 | Uppdaterad: 2017-11-10

Hej

på tors 16 nov är det dags för höststädning i garaget. 

Städning pågår mellan kl 8-16 och inga bilar kan stå parkerade under denna tid.

 

Garagestädning INSTÄLLD

2017-10-17 kl 08:00 till 12:00

Städningen är Inställd! Sker vid senare tillfälle. 

Ytterdörren till lägenheten

Publicerad: 2017-09-17 | Uppdaterad: 2017-09-21

Vi vill från styrelsen påpeka att: I de nya stadgarna som antogs på årsmötet i maj och som måste godkännas på ytterligare ett årsmöte står det att lägenhetsinnehavaren ansvarar för låset och målning av insidan av dörren. 

Själva dörren tillhör föreningen. Det är viktigt att påpeka att varje lägenhet är en brandcell och för att det ska gälla får ingen åverkan på dörren eller dörrposten göras. 

Frågan aktualiserades av en medlem som önskade byta låstyp, men detta skulle ha krävt ett ingrepp på själva dörren/dörrposten. Det kunde därför inte godkännas. 

Att tvätta sin bil

Publicerad: 2017-08-30 | Uppdaterad: 2017-08-30

Biltvätt är inte tillåtet på föreningens mark. Vattnet rinner via dagvattenbrunnar orenat ut i sjöar och vattendrag. Detta är en stor miljöbelastning.

Städdag den 30 september

Publicerad: 2017-08-24 | Uppdaterad: 2017-08-24

Vi träffas kl 10 utanför 8;ans port.

Mobil insamling av farligt avfall

Publicerad: 2017-08-23 | Uppdaterad: 2017-08-23

Lördagen den 9 september kommer den mobila insamlingen av farligt avfall till Ekuddsvägen vid vändplanen mellan kl 12.30–13.15 

Se alla platser och tider i bifogat dokument och vad som kan lämnas. 

Dokument

Turlista mobil miljöstation september 2017.pdf 2017-08-23

Kräftfiske!

2017-08-22

Föreningens kräftfiske är i år den 22 aug. Ny ansvarig för detta efter Björn T är Stefan Risberg, port 6.

Alla är välkomna att vara med och fiska. Vi fiskar gemensamt och delar på kräftorna.

Anmäl dig genom att maila styrelsen@brfvikingaleden.se och skriv Anmälan kräftfiske i ämnesraden. Vi återkommer med mer info senare i aug. 

 

Garagestädning

2017-06-19 kl 08:00 till 12:00

Garaget städas mellan kl 8-12 och inga bilar kan stå parkerade under denna tid. Lappar och infobrev kommer att skickas ut några dagar innan. 

Höststädning

2016-10-01

Mer information kommer närmare den 1/10.

Årsstämma

2016-05-10 kl 18:00 till 23:59

Lavalhallen kl 18:00.

Öppet hus Nacka Kommun om vattenfrågor

2015-11-25 kl 18:30 till 20:00

Öppet hus på kommunhuset. Se mer information i utskickat nyhetsbrev. 

Höststädning den 17 oktober

2015-10-17 kl 10:00 till 12:00

Garagestädning den 15 oktober

2015-10-15 kl 08:00 till 18:00

Garagestädning kommer att ske 2015-10-15 mellan kl. 08.00 och 12.00

Garagesopning & målning

2015-05-26 kl 08:00 till 22:00

Den 26 maj kommer garaget att stödas och kantlinjerna att målas. Garaget behöver vara tomt på bilar mellan 08:00 och 22:00.  

Sicklaloppet

2014-09-21 kl 13:00 till 13:30

Sicklaloppet kommer att innebära vissa avspärrningar mellan ca 13:00 - 13:30 för biltrafiken under söndagen. Mer info finns på www.sicklaloppet.se eller på samfällighetens hemsida.

Höststädning

2014-10-19 kl 10:00 till 12:00

Mer info kommer från styrelsen.

Samfällighetens Årsstämma Onsdag den 21 maj

Publicerad: 2014-05-19 | Uppdaterad: 2014-05-19

Nu på onsdag är det årsstämma för samfälligheten Järla Sjö. Kl 19:00 på sjökrogen och en enklare måltid serveras. Valberedningen eftersöker ytterligare lämpliga ledamöter. Intressant bakgrundsinformation som berör alla boende i Järla Sjö har skickats ut via föreningens epost litsta.

Livemusik Järla Sjökrog

2014-04-11 kl 18:30

The Forlorn Five spelar amerikansk folkmusik kl 19:30 på sjökrogen. Från kl 18:30 serveras en Cajun buffé för 175kr. 

Stora utförsäljningen Modecenter

2014-04-12 kl 09:00 till 16:00

Den 12-13 april är det dags för vårens stora utförsäljning i Modecentret. KL 09:00 - 16:00 på lördagen och 11:00 -15:00 på söndagen. Räkna med mycket folk och mycket bilar i området. Hjälp oss gärna att informera besökare att våra lastplatsen enbart är avsedda för boende i och besökande till föreningen.

Städdag den 26 april

2014-04-26 kl 10:00 till 12:00

Mer information har gått ut i informationsbrev. Hälsningar styrelsen

Sandsopning den 2 april

2014-04-02

Onsdag den 2 april kommer sand och grus från vinterns snöröjning att sopas upp. Det innebär att parkeringen måste tömmas på bilar från kl 08:00 på morgonen samt stoppförbud på lastzonen. Mer exakta tider om när sopningen förväntas vara klar kommer inom kort. 

Räkna med att gården och gångvägar inom föreningens mark kommer att sopas under större delen av dagen vilket alstrar en hel del damm. 

Märkning av cyklar

2013-10-20 kl 10:00 till 13:00

På städdagen kommer vi att gå igenom föreningens gemensamma utrymmen.

Detta innebär att till den 20 oktober skall samtliga cyklar som står uppställda i något av föreningens cykelförråd eller cykelställ på lämpligt sätt vara märkta med namn på ägaren samt i vilken portuppgång ägaren bor. Cyklar som inte är märkta kommer att fraktas bort.

I trapphusen finns gemensamma förvaringsutrymmen avsedda för barnvagnar och rullatorer. I dessa utrymmen skall inga andra föremål förutom just barnvagnar och rullatorer förvaras. I mån av plats kan eventuellt barncyklar förvaras här om det frigör plats i cykelförråden. Andra föremål som inte skall förvaras i dessa utrymmen och som står kvar den 20 oktober kommer att transporteras bort.

 

Hälsningar Styrelsen