!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Nyheter

Ytterdörren till lägenheten

2017-09-17

Vi vill från styrelsen påpeka att: I de nya stadgarna som antogs på årsmötet i maj och som måste godkännas på ytterligare ett årsmöte står det att lägenhetsinnehavaren ansvarar för låset och målning av insidan av dörren. 

Själva dörren tillhör föreningen. Det är viktigt att påpeka att varje lägenhet är en brandcell och för att det ska gälla får ingen åverkan på dörren eller dörrposten göras. 

Frågan aktualiserades av en medlem som önskade byta låstyp, men detta skulle ha krävt ett ingrepp på själva dörren/dörrposten. Det kunde därför inte godkännas. 

Att tvätta sin bil

2017-08-30

Biltvätt är inte tillåtet på föreningens mark. Vattnet rinner via dagvattenbrunnar orenat ut i sjöar och vattendrag. Detta är en stor miljöbelastning.

Städdag den 30 september

2017-08-24

Vi träffas kl 10 utanför 8;ans port.

Mobil insamling av farligt avfall

2017-08-23

Lördagen den 9 september kommer den mobila insamlingen av farligt avfall till Ekuddsvägen vid vändplanen mellan kl 12.30–13.15 

Se alla platser och tider i bifogat dokument och vad som kan lämnas. 

Dokument

Turlista mobil miljöstation september 2017.pdf 2017-08-23

Kräftfiske!

2017-08-22

Föreningens kräftfiske är i år den 22 aug. Ny ansvarig för detta efter Björn T är Stefan Risberg, port 6.

Alla är välkomna att vara med och fiska. Vi fiskar gemensamt och delar på kräftorna.

Anmäl dig genom att maila styrelsen@brfvikingaleden.se och skriv Anmälan kräftfiske i ämnesraden. Vi återkommer med mer info senare i aug. 

 

Påminnelse om byte av portkoder!

2017-05-10

Påminnelse att vi idag 10 maj har bytt alla portkoder inklusive koden till garaget. Alla ska ha fått lapp med koderna i sin brevlåda. Om du av någon anledning inte fått det kan du kontakta någon i styrelsen via mail: styrelsen@brfvikingaleden.se

Städdag lördag den 20 maj

2017-04-19

Vi ses på gården kl 10 och avslutar med korvgrillning vid 12. 

Fokus kommer att ligga på städning och uppfräshcning av gemensamma utrymmen.

Till denna dag behöver vi även en sickare eller händig som kan hjälpa oss att bättra på det röda planket utanför port 4 o 6. Hör av dig styrelsen om du kan vara med den 20. 

 

Kallelse till årsstämma

2017-04-19

Nu finns kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2016 i samtliga portar samt som bifogat dokument här. 

Stämman äger rum den 17 maj kl 18:30 i områdeslokalen Järla Sjö.

Bifogat till kallelsen finns förslag till en omfattande förändring av stadgarna. Förändringen föreslås främst eftersom Bostadsrättslagen förändrats och innebär en anpasning till den nya lagstiftningen men ett antal förändringar föreslås för att moderniseria nuvarande bestämmelser.

För att de ny stadgarna skall sträda i kraft frävs beslut på två två stämmor efter varandra.  

Dokument

Kallelse till Årsstämma 2017 för BRF Vikingaleden.pdf 2017-04-19

Årsredovisning för verksamhetsåret 2016

2017-04-18

Dokument

ÅR Brf Vikingaleden verksamhetsår 2016.pdf 2017-04-18

Garagestädning

2017-06-19 kl 08:00 till 12:00

Garaget städas mellan kl 8-12 och inga bilar kan stå parkerade under denna tid. Lappar och infobrev kommer att skickas ut några dagar innan. 

Nyckel upphittad i soprumsdörren

2016-11-15

Hej

1 nyckel hittades i soprumsdörren i förra veckan. Återfås mot beskrivning. 

 

/annelie

0708-485704

Snöskyfflar

2016-11-09

Hej,

i garaget, utanför förrådet, står det några snöredskap och en borste som de som vill sopa/skotta utanför porten kan hämta.

Samråd gällande t-bana 9 nov–8 dec

2016-11-02

Se bifogad fil med information om samråd och öppet hus om tunnelbanebygget.

 

Dokument

201610311101.pdf 2016-11-02

Mobil insamling av farligt avfall v 45

2016-11-02

Insamling av farligt avfall i november

Nu är det dags igen att samla ihop de gamla slattarna med kemikalier och målarfärg, trasiga ljuskällor, gamla batterier och annat smått elavfall som skräpar i förråden. Den mobila miljöstationen tar emot det farliga avfallet nästa gång under vecka 45 (med start måndag 7/11) enligt bifogad turlista. Bilen, som körs av CijaTank, kommer fyra gånger per år till respektive hämtplats.

 

Sprid informationen

Sprid gärna denna information genom att t.ex. sätta upp turlistan i fastigheten eller maila/dela ut bland de boende. Då kan vi tillsammans hjälpa till att minska mängden farligt avfall som annars lätt hamnar i soporna.

 

Vill ni ha hjälp med att skriva ut turlistan kan ni kontakta kundservice för VA och avfall.

 

Vid frågor, kontakta

Kundservice för VA och avfall

08-718 80 00 eller info@nacka.se

 

Av miljöskäl skickar vi inte längre ut brev och turlistor via post automatiskt, utan endast på förfrågan.

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

Avfallsgruppen

Nacka vatten och avfall AB

___________________________________________

 

TEL 08-718 80 00

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 12

POST Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka

WEBB www.nackavatten.se

 

Dokument

Turlista_farligt_avfall_nov2016.pdf 2016-11-02

Höststädning

2016-10-01

Mer information kommer närmare den 1/10.

Årsstämma

2016-05-10 kl 18:00 till 23:59

Lavalhallen kl 18:00.

Öppet hus Nacka Kommun om vattenfrågor

2015-11-25 kl 18:30 till 20:00

Öppet hus på kommunhuset. Se mer information i utskickat nyhetsbrev. 

Höststädning den 17 oktober

2015-10-17 kl 10:00 till 12:00

Garagestädning den 15 oktober

2015-10-15 kl 08:00 till 18:00

Garagestädning kommer att ske 2015-10-15 mellan kl. 08.00 och 12.00

Garagesopning & målning

2015-05-26 kl 08:00 till 22:00

Den 26 maj kommer garaget att stödas och kantlinjerna att målas. Garaget behöver vara tomt på bilar mellan 08:00 och 22:00.  

Sicklaloppet

2014-09-21 kl 13:00 till 13:30

Sicklaloppet kommer att innebära vissa avspärrningar mellan ca 13:00 - 13:30 för biltrafiken under söndagen. Mer info finns på www.sicklaloppet.se eller på samfällighetens hemsida.

Höststädning

2014-10-19 kl 10:00 till 12:00

Mer info kommer från styrelsen.

Samfällighetens Årsstämma Onsdag den 21 maj

2014-05-19

Nu på onsdag är det årsstämma för samfälligheten Järla Sjö. Kl 19:00 på sjökrogen och en enklare måltid serveras. Valberedningen eftersöker ytterligare lämpliga ledamöter. Intressant bakgrundsinformation som berör alla boende i Järla Sjö har skickats ut via föreningens epost litsta.

Livemusik Järla Sjökrog

2014-04-11 kl 18:30

The Forlorn Five spelar amerikansk folkmusik kl 19:30 på sjökrogen. Från kl 18:30 serveras en Cajun buffé för 175kr. 

Stora utförsäljningen Modecenter

2014-04-12 kl 09:00 till 16:00

Den 12-13 april är det dags för vårens stora utförsäljning i Modecentret. KL 09:00 - 16:00 på lördagen och 11:00 -15:00 på söndagen. Räkna med mycket folk och mycket bilar i området. Hjälp oss gärna att informera besökare att våra lastplatsen enbart är avsedda för boende i och besökande till föreningen.

Städdag den 26 april

2014-04-26 kl 10:00 till 12:00

Mer information har gått ut i informationsbrev. Hälsningar styrelsen

Sandsopning den 2 april

2014-04-02

Onsdag den 2 april kommer sand och grus från vinterns snöröjning att sopas upp. Det innebär att parkeringen måste tömmas på bilar från kl 08:00 på morgonen samt stoppförbud på lastzonen. Mer exakta tider om när sopningen förväntas vara klar kommer inom kort. 

Räkna med att gården och gångvägar inom föreningens mark kommer att sopas under större delen av dagen vilket alstrar en hel del damm. 

Märkning av cyklar

2013-10-20 kl 10:00 till 13:00

På städdagen kommer vi att gå igenom föreningens gemensamma utrymmen.

Detta innebär att till den 20 oktober skall samtliga cyklar som står uppställda i något av föreningens cykelförråd eller cykelställ på lämpligt sätt vara märkta med namn på ägaren samt i vilken portuppgång ägaren bor. Cyklar som inte är märkta kommer att fraktas bort.

I trapphusen finns gemensamma förvaringsutrymmen avsedda för barnvagnar och rullatorer. I dessa utrymmen skall inga andra föremål förutom just barnvagnar och rullatorer förvaras. I mån av plats kan eventuellt barncyklar förvaras här om det frigör plats i cykelförråden. Andra föremål som inte skall förvaras i dessa utrymmen och som står kvar den 20 oktober kommer att transporteras bort.

 

Hälsningar Styrelsen

Utskriftvänlig version