!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Motioner till årsstämman

För att på ett årsmöte kunna fatta ett beslut behöver man skriva en motion, som ska ha inkommit till styreslen i därför avsatt tid.

Under årsmötet kan man diskutera saker under övriga frågor, men inte besluta.

Hur skriver man en motion?

  1. Rubrik vad det handlar om
  2. Bakgrund till det motionen gäller
  3. Presentera förslaget 
  4. Formulera i att-satser vad du vill (yrkar på). Det måste vara tydligt, så att årsmötet kan svara ja eller nej. Är det flera förslag, gör flera att-satser, eller dela upp det i flera motioner.
  5. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
  6. Skicka på mail till styrelsen, men lämna även underskrivet orginal i styrelsens brevlåda i port 10. Saknar du koden till porten, kontakta styrelsen för att överlämna motionen.
  7. Motionen kommer sedan att bifogas kallelsen till årsmötet, så att beslut kan fattas på stämman