!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Uteplats och balkong

Uteplats och balkong tillhör bostadsrätten och den boende har skötselansvar. Dock är detta en del av den gemensamma boendemiljöm och därför finns det ett antal förhållningsregler och betsämmelser som alla boende skall känna till. 

 

Häckar i anslutning till uteplatser

I anslutning till uteplatser är det endast häckar som har planterats av föreningen. All annan växtlighet i anslutning till uteplatser har planterats av boende under årens lopp, och det är den boende som ansvarar för skötseln av dessa. Vill du ta bort något som inte planterats av föreningen är det oftast inga problem. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Det är den boendes ansvar att löpande sköta om häck och gräsmatta på samma sätt som övriga delar av bostaden där den boende har skötselansvar. Om en häck dör eller måste bytas ut pga. av misskötsel kan det komma att bekostas av den boende.

Trädgårdsmästarna sköter beskäring av häckar i anslutning till uteplatser. De gör detta säsongsanpassat efter varje växttyp och för att de skall växa på bästa sätt. Föreningen bekostar även vid behov ny jord och näring även till häckarna på initiativ av trädgårdsmästarna.

Om man som boende vill få en extra fin och livskraftig häck kan man själv ge den näring och ny jord vid behov. Trädgårdsmästarna rekommenderar jorden "R-dress" till häckarna som säljs hos de flesta trädgårdshandlare.

Det är inte tillåtet att ta bort befintlig häck och plantera ny utan styrelsens godkännande.

Hör gärna av er till styrelsen med frågor om ni undrar över något.

 

Övrig skötsel av uteplats

Boende ansvarar för:

  • Klippa gräsmattan på den del som tillhör ens uteplats. Gräsklippare finns i 3:ans cykelförråd men börjar bli slö vilket skall åtgärdas.
  • Vattna. Främst gräsmatta och häck men även annan växtlighet. 
  • Rensa rabatter i anslutning till sin uteplats.
  • Hålla efter växter planterade i anslutning till uteplatsen. Buskar skall inte ligga an mot fasaden, växa över fönster eller växa in i häckarna. Klängväxter skall inte växa in i angränsande balkonger eller uteplatser. Det är även helt fritt att ta bort växtlighet som planterats av boende. Växter som den boende planterat själv och som växer in i häcken skapar proble för trädgårdsmästarna vid beskäring och löpande skötsel. 
  • Det är i princip inte tillåtet att plantera träd, annat än dvärgsorter, men kontakta först styrelsen. Rotsystemen och grenverken blir större än man tror och kan ställa till problem på en ganska trång yta.
  • Delar du häck med en granne så delar ni även på den löpande skötseln av denna.
  • Fråga gärna strädgårsmästarna när de är här om du behöver råd. Dock kan de inte individanspassa skötseln utan detta sker efter behov och utifrån instruktion från stytrelsen. 

Kratta, räfsa och spadar finns i cykelförråden. Mycket och skrymmande trädgårsavfall, 1 sopsäck eller mer, är inte tillåtet att slänga i soporna utan måste köras till tippen. 

Växter som den boende planterat själv och som inte sköts enligt ovan kan komma att tas bort av föreningen. Arbetskostander faktureras då den boende.

 

Vinterunderhåll balkong och uteplats

Vintertid ansvarar boende för att snöröja sin uteplats eller balkong. Balkongen ska snöröjas för att undvika att snö rasar ner på underliggande balkonger och mark. Snö skall även skottas undan så det inte ligger snö direkt mot fasaden, då denna är fuktkänslig.  

Vintertid kommer föreningen vid behov att anlita skottning av taken och då kommer snö oundvikligen att hamna på balkonger och uteplatser. Föreningen ansvarar inte om föremål går sönder pga snöskottning från taken utan boende bör se över att inte förvara ömtåliga föremål på uteplats eller balkong.  

 

Trätrall och insynsskydd

Om du vill lägga trätrall eller bygga insynsskydd skall du först kontakta styrelsen. Skicka ett mail och beskriv vad du vill göra och hur, gärna med en skiss med måttangivelser. Detta räknas som förändring av bostadsrätt och skall godkännas av styrelsen innan byggnation påbörjas. 

 

Att styrelsens godkännande krävs är för att utemiljön skall vara likformig och ge ett sammanhängande intryck. Dessutom skall exemplevis trätrall kunna avlägsnas vid behov. 

 

För insynsskydd gäller att de skall vara i enhetlighet med redan existerande, dvs ej i målat eller lackat trä och med samma avtsånd mellan ribborna och samma tjocklek på ribborna som befintliga. Det är helhetsutseendet som är det väsentliga och inte milimeter på ribborna. Dock måste grannar bygga i samma höjd för enhetligt utseende. Plank/insynskydd över 110 cm mätt från marken kräver bygglov från Nacka kommun som den boende själv ansöker om. Mer information om detta finns på www.nacka.se.  

 

Såväl Kemikalieinspektionen som Naturskyddsföreningen anser att man bör undvika tryckimpregnerat virke  pga av nackdelarna detta medför. Läs om de miljönvänliga alternativen på

http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/hem-och-hush%C3%A5ll/altantider-%E2%80%93h%C3%A4r-%C3%A4r-de-giftfria-alternativen

 

Balkongskydd

Balkongskydd utgör ett betydande inslag i fastigheternas fasader och skall därför ha enhetlig färg. De ursprungliga balkongskydden som anges i bopärmen har dessvärre utgått. Sandatex 15/1 eller tyg med färgkod NCS 1010-Y är likvärdigt med den gamla. 

Uppdaterad 2018-04-25