!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Överlåtelse

Om du ska sälja din bostadsrätt ska styrelsen godkänna köparen, dvs den nya medlemmen. Enligt gällande lagstiftning ska styrelsen behandla medlemsansökan inom fyra veckor. Styrelsen behandlar dock ansökan så fort som möjligt, men räkna med att det tar ett minst ett par veckor.

Medlemsansökningar samt andra handlingar som rör överlåterlser skickas till vår förvaltare.

Det görs en kreditupplysning på alla som söker medlemskap i föreningen. Den administrativa kostnaden för detta debiteras den som sökningen avser.

Vid överlåtelse utgår även en administrativ avgift som uppgår till 2,5% av ett prisbasbelopp. Avgiften debiteras köparen.

Den nya medlemmen förbinder sig att följa föreningens ordnings- och trivselregler.

 

Kapitaltillskott

Vid försäljning av lägenhet räknar vår förvaltare fram det sk kapitaltillskottet. Detta görs en gång per år. Därefter skickas det ut en kontrolluppgift till de som sålt sin lägenhet under året.

Medlemmar som sålt under sin lägenhet  kommer i slutet av januari året efter att få en kontrolluppgift där det framgår hur mycket de köpte sin lägenhet för, hur stort kapitaltillskott som skett under deras boendetid samt vad de sålt sin lägenhet för.  

 

 

Nycklar

När ni flyttar ska eventuella garage- och förrådsnycklar lämnas till nyckelansvarig i föreningen. Dessa nycklar ska alltså inte lämnas direkt till köparen utan till styrelsen. I nuläget är Annelie Norell i port nr 8 nyckelansvarig. Märk nycklarna så underlättar det hanteringen.

Är du nyinflyttad och fått parkering eller förråd fås nycklar mot uppvisande av kontrakt. Ta kontakt med Annelie Norell.