!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Pantsättning av bostadsrätt

All hantering beträffande pantsättning, dvs belåning av din bostadrätt sköts av vår förvaltare. Kontakta deras ekonomiavdelning för utdrag ur lägenhetsregister och övrig hantering av pantbrev.

Förvaltaren tar i vissa fall ut en adminsitrativ avgift av dig som boende för hantering av pantbrev. Avgiften faktureras tillsammans med avgiften.

Kontantuppgifter hittar du här på hemsidan under Föreningen / Förvaltare.