!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Ny i föreningen

Välkommen till Brf Vikingaleden!

Vi vill hälsa dig varmt välkommen som medlem till bostadsrättsföreningen Vikingaleden. Vi hoppas att du kommer att trivas här. Här är några tips som kan vara bra att ha i början.

Information från styrelsen

Styrelsen kommunicerar nästan uteslutande via e-post utskick. Nyhetsbrev kommer en gång i månaden men däremellan görs utskick om driftstörningar eller annat som beör dig som boende i föreningen och i Järla Sjö. Kallelse till årsstämma samt information om höst och vårstädning anslås i trapphusen. Anmäl dig till nyhetsbrevet via fliken "Nyhetsbrev" till vänster. Vi ser gärna att andrahandsgäster också anmäler sig för att få utskick.

Vår förening

Föreningens hus stod klara för inflyttning från april 2007. I våra tre hus finns 91 lägenheter. Husen omger vår gård, där det finns plats för både lek och avkoppling. På gården träffas vi även på våra traditionella vår- och höststädningar.

Förvaltning

Föreningen drivs av styrelsen som väljs av medlemmarna på årstämman. Vilka som ingår i styrelsen står på anslagstavlan i entrén i varje port.

Föreningen har en teknisk och en ekonomisk förvaltning (se hemsidan under förvaltare). För att kontakta eller felanmäla se anslag i porten.

Förråd och parkeringsplatser

Om du är intresserad av förråd eller parkeringsplats kontaktar du styrelsen och anmäler ditt intresse att ställa dig i vår kö. För närvarande är det kö till både förråd och parkeringsplatser. Observera att endast den eller de som står på lägenhetskontraktet kan stå i kö för att sedan skriva dessa avtal. Andrahandsgäster kan ej köa men kan hyra förstahandsgästens förråd, parkering eller garageplats under tiden man hyr lägenheten. Uppge alltid det tvåsiffriga lägenhetsnumret då du ställer dig i kö eller har frågor om din köplats.

Nycklar

Till din nya lägenhet följer det med ett antal nycklar. Lägenhetsnyckel och niotillhållarnyckel går bara till din lägenhet. Lägenhetsnyckeln går även till cykel- och barnvagnsförråd samt soprummet.

Behöver du extra nycklar kontakta Nacka lås och larm i Ektorp. De har rätten att utförda extra nycklar till låscylindrarna. Dessa nycklar betalar du själv för. Beställningen görs sedan av nyckelansvarig i föreningen.

Om du får en garageplats eller förråd kontaktar du nyckelansvarig i styrelsen för att få en nyckel. Vid utkvittering av nyckel tillkommer en deposition om 500 kr.

Portkod

Portkoden byts av vår förvaltare flera gånger under året. I samband med byte lägger förvaltaren lappar i alla brevlådor. Portkoden fungerar fram till kl 20-21 beroende på sommar eller vintertid. Meddela styrelsen om du vill koppla in ett telefonnummer till porttelefonin så kan du använda denna.

Hushållssopor och matavfall

Hushållssopor och matavfall slängs i soprummet vid 4:an. Allt som kan återvinnas i återvinningsstationen slängs där. Se vidare under sophantering.

Återvinningsstation

I Järla Sjö finns en återvinningsanläggning för boende. För aktuell kod och mer information kontakta områdesansvarig för Järla sjö. Kontaktuppgifter finns på www.jarlsjo.se.

El

BRF Vikingaleden ligger inom Nacka Energis nätområde och för att kunna nyttja el måste ett nätavtal tecknas för varje bostadsrätt. Kontakta Nacka Energi inför inflyttningen för att teckna avtal. Eventuella uppgiter du behöver om lägenhet för att teckna avtal får du direkt av säljaren eller via mäklaren. Elen kan vara avstängd i din nya bostad och återinkopplas i så fall på din angivna inflyttningsdag. Nacka Energi läser även av av mätaren inför inflyttning.

Det står varje bostadsrättsinnehavare fritt att sedan välja elleverantör.

Planerar du att bygga om? 

All förändring av din bostadsrätt som inte enbart innebär förändring av ytskikt skall anmälas till styrelsen. Beskriv kortfattat vad du skall renovera eller ändra på i lägenheten och skicka till styrelsen@brfvikingaleden.se. Ange även under vilken period arbeten skall pågå. 

Vissa förändringar kräver en ansökan som styrelsen skall godkänna. I vissa fall krävs även bygglov och bygganmälan. Detta ansöker du om hos Nacka Kommun. 

Tänk på att informera hantverkare om att det inte är tillåtet att köra in fordon på innergården utan att de hänvisas till garaget för i och urlastning av material och verktyg. 

Mer information finns under fliken Ditt boende/Förändring av bostadsrätt.

 

Förändring eller byggnation på uteplats 

Att bygga trätrall eller insynsskydd kräver godkännande. Se mer under fliken Uteplats och balkong. 

 

Tänk på det här!

Det är inte tillåtet att borra i fasaderna.

Om du vill ändra/bygga om i din lägenhet kan det krävas godkännande av styrelsen. Utförlig information hittar du på hemsidan.

Vid in- och utflytt ber vi dig vara försiktig i de allmänna utrymmena. Städa upp/torka av efter dig i hiss eller trapphus. Det är också du själv som ansvarar för att slänga eventuellt skräp.

Glöm inte att anmäla dig till föreningens nyhetsbrev via hemsidan. Då får du alltid snabb information om nyheter.

Hänsyn till grannar vid ombyggnad

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du genomför förändringar som kommer att vara medföra oljud. Sträva efter att hålla väsnande arbeten till mellan kl 08:00-19:00 på vardagar och mellan 10:00-17:00 på helger.

Informera gärna dina närmsta grannar på lämpligt sätt om du kommer att genomföra en ombyggnation. Tänk även på att inte parkera eventuella arbetsfordon på lastplatsen för just i och urlastning. Det är inte heller tillåtet att köra in arbetsfordon på innergården.  

Sammankomster

På våren och hösten träffas vi på gården för att städa, plantera lökar, rensa i rabatterna mm. I samband med dessa träffar ges alltid information från styrelsen. Städdagen avslutas med gemensam korvgrillning och fika.

I augusti är det dags för det årliga kräftfisket. Under ett dygn får vi kostnadsfritt fiska med samfällighetens burar. Fångsten fördelas mellan de medlemmar som är med och fiskar. På hemsidan kan du anmäla ditt intresse att vara med.

Frågor

Om du har några frågor som du vill framföra, ta gärna kontakt med någon i styrelsen. Skicka e-post till styrelsen@brfvikingaleden.se eller lämna en lapp i föreningens postfack på Fingerörtsvägen 10. 

Bostadsföreningen blir vad vi medlemmar gör den till. Därför är det av yttersta vikt att alla hjälper till med det man kan. Vi hoppas att ni kommer att trivas i föreningen och har ni några frågor, tveka inte att höra av er.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Brf Vikingaleden

 

Uppdaterad 2017-10-16