!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Elementfilter

 

Filtret i elementen i sovrum och vardagsrum måste bytas regelbundet. Ett hårt smutsat filter hämmar det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att årligen eller minst vartannat år byta filter. För mer information och beställning se www.acticon.se

 

Lätt att byta filter

 

1.

 

Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och drag den rakt uppåt.

 

 

 

2.

 

Lyft upp det "gamla" filtret genom öppningen.

 

 

 

3.

 

För ner det nya filtret i öppningen. Tillse att filtret är vänt åt rätt håll, dvs. etiketten ska vara vänd in mot dig.

 

 

 

4.

 

"Tumgreppet" på filtrets ram viks bakåt. Se till att filtret lutar mot elementet. Lägg tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.

 

 

 

Gamla filter är brännbart avfall
Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering.

 

 

 

Rengöring
Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring.