!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Utemiljö - växtlighet och uteplatser

Under årens lopp har vi sett att det finns ett behov av att tydliggöra vad som är den boendes ansvar och vad som är föreningens ansvar. Utemiljön gör intryck på alla boende i föreningen och dessutom kan misskött växtlighet orsaka skada på fasader och uteplatser med sina rotsystem. Brf Vikingaleden har valt att dela upp ansvaret på följande sätt.

Häckar i anslutning till uteplatser

I anslutning till uteplatser är det endast häckar som har planterats av föreningen. All annan växtlighet i anslutning till uteplatser har planterats av boende under årens lopp, och det är den boende som ansvarar för skötseln av dessa. Vill du ta bort något som inte planterats av föreningen är det oftast inga problem. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Det är den boendes ansvar att löpande sköta om häck och gräsmatta på samma sätt som övriga delar av bostaden där den boende har skötselansvar. Om en häck dör eller måste bytas ut pga. av misskötsel kan det komma att bekostas av den boende.

Trädgårdsmästarna sköter beskäring av häckar i anslutning till uteplatser. De gör detta säsongsanpassat efter varje växttyp och för att de skall växa på bästa sätt. Föreningen bekostar även vid behov ny jord och näring även till häckarna på initiativ av trädgårdsmästarna.

Om man som boende vill få en extra fin och livskraftig häck kan man själv ge den näring och ny jord vid behov. Trädgårdsmästarna rekommenderar jorden "R-dress" till häckarna som säljs hos de flesta trädgårdshandlare.

Det är inte tillåtet att ta bort befintlig häck och plantera ny utan styrelsens godkännande.

Hör gärna av er till styrelsen med frågor om ni undrar över något.

 

Övrig skötsel av uteplats

Boende ansvarar för:

  • Klippa gräsmattan på den del som tillhör ens uteplats. Gräsklippare finns i 3:ans cykelförråd men börjar bli slö vilket skall åtgärdas.
  • Vattna. främst gräsmatta och häck men även annan växtlighet. 
  • Rensa rabatter i anslutning till sin uteplats.
  • Hålla efter växter planterade i anslutning till uteplatsen. Buskar skall inte ligga an mot fasaden, växa över fönster eller växa in i häckarna. Klängväxter skall inte växa in i angränsande balkonger eller uteplatser. Det är även helt fritt att ta bort växtlighet som planterats av boende. Växter som den boende planterat själv och som växer in i häcken skapar proble för trädgårdsmästarna vid beskäring och löpande skötsel. 
  • Det är i princip inte tillåtet att plantera träd, annat än dvärgsorter, men kontakta först styrelsen. Rotsystemen och grenverken blir större än man tror och kan ställa till problem på en ganska trång yta.
  • Delar du häck med en granne så delar ni även på den löpande skötseln av denna.

Kratta, räfsa och spadar finns i cykelförråden. Mycket och skrymmande trädgårsavfall, 1 sopsäck eller mer, är inte tillåtet att slänga i soporna utan måste köras till tippen. 

Växter som den boende planterat själv och som inte sköts enligt ovan kan komma att tas bort av föreningen. Arbetskostander faktureras då den boende.

 

Vattning av föreningens buskar och växter

Trädgårdsmästarna är hos oss varannan vecka och då vattnar de i viss mån under de timmar som de är hos oss. Under varma och torra perioder behöver våra växter vattnas betydligt oftare vilket vi boende får hjälpas åt med om vi vill ha en grön och vacker utemiljö. Styrelsen har bedömt att det skulle bli alltför kostsamt att köpa in vattningstjänsten och tror att vi boende med gemensamma krafter kan klara av detta under årets varma månader.

Det finns nu vattennycklar och vattenkannor i soprummet samt i 3:ans och 6:ans cykelförråd. Det står även vattenkannor i 1;ans och i 3:ans barnvagns och städförråd. På så sätt blir det lättare att hjälpas åt att vattna krukorna utanför portarna.

I soprummet samt i 6:ans och i 3:ans cykelförråd finns vattenslangar, munstycke och vattenspridare för att vattna buskage samt gräsmatta vid behov. All vår växtlighet mår bättre och blir livskraftigare av att vattnas men just nu speciellt nyplanteringarna vid parkeringen samt lagerhäggen och syrénhortensian vid båda sidor om 8:ans port som planterades sent sommaren 2015.

Det som är nyplanterat kan med fördel vattnas med spridare tills växterna får en rejäl rotblöta. Försök att undvik att vattna husfasaderna. Behöver du instruktion hur bevattningsanordningarna fungerar så fråga Karin på bottenvåningen i 10:an.

 

Bifogat finns en ritning med den växtlighet som föreningen planterade vid inflyttning.

Dokument

Växtlighet Ursprungskarta 2007 Vikingaleden.pdf 2016-06-07