!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Vanliga frågor från mäklare

Här har vi börjat att samla informtion som mäklare ofta frågar efter i samband med försäljning av lägenheter i föreningen. 

Godkännande av ny medlem

Administrationen då ny medlem skall godkännas hanteras av vår förvaltare. Kontakta Valvets ekonomiavdelning för mer information. Styrelsen är beslutsfattare när ny medlem skall godkänans. Beslut fattas på styrelsemöte som sker en gång i månaden. Handläggningstiden för godkännande av ny medlem är däremd 1 månad. 

 

Andrahandsuthyrning

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning till namngiven person under ett år. AirBnB uthyrning och liknande är inte tillåten. Vi jobbar aktivt mot att förhindra att lägenheter i föreningen förvärvas i investeringssyfte. Se mer under fliken andrahandsuthyrning.

  

Måste jag vara medlem för att bo i  bostadsrätt i föreningen?

Ja, för att flytta in och bo i en av föreningens bostadsrätter skall du även äga del av lägenheten och därmed måste du vara medlem i föreningen. Detta avser alltså inte andrahandsutyrning utan frågan dyker främst upp då t.e x föräldrar köper lägenhet till sina barn.

 

Är några större ombyggnationer i föreningen planerade?

Nej, inte i skrivande stund. När sidan uppdaterades framgår längst ner.

 

Kan en juridisk person äga lägenhet i föreningen?

Styrelsen har beslutat att inte godkänna juridiska personer som ny medlem i föreningen. Undantaget är dödsbon samt vid exekutiv auktion då juridiska personer under övergångsperiod kan äga en bostadsrätt. Enligt föreningens stadgar har styrelsen rätt att neka medlemskap i föreningen. Förslag om stadgeändring är genomröstad vid årsstämman 2015 och samma stadgeförändring kommer att föreslås på årsstämman 2016. Stadgeändringen innebär att juridiska personer inte skall beviljas inträde i för att underlätta förfarandet runt denna fråga och inte orskaka problem i onödan.

 

Har ni planerat att höja årsavgiften?

För 2018 kommer årsavgiften inte att höjas. Avgiften har legat oförändrad sedan 2010.

 

Finns förråd, garage eller parkeringsplats?

Externa lägenhetsförråd finns men kön är lång. Senaste medlemmen som fick ett externförråd hade stått i kö i 1,5 år. Kön till garage- och utomhusparkering är betydligt kortare. Mer information finns under fliken Fastigheten/Parkering/Garage.

 

Är det tillåtet att grilla?

Det är tillåtet att grilla med kolgrill på särkilt anvisad plats i markplan. På uteplatser och balkonger är det tillåtet att grilla med el- eller gasol. Det framgår mer information om grillar och förhållningsregler under Ditt Boende/Ordningsregler. Det är en social gård sommartid med liv och rörelse i markplan.

 

Nycklar 

Till varje lägenhet finns ursprungligen fyra uppsättningar nycklar till över- och underlås. Köpande bör säkerställa att alla fyra nyckeluppsättningar följer med vid köp, alternativt komma överens om låsbyte med säljaren. Brf Vikingaleden anlitar Nacka Lås & Larm för låsbyte. 

 

Uppdaterad 2018-01-23