!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Förändring av bostadsrätt

All förändring av din bostadsrätt som inte enbart innebär förändring av ytskikt skall anmälas till styrelsen. Beskriv kortfattat vad du skall renovera eller ändra på i lägenheten och skicka till styrelsen@brfvikingaleden.se. Ange även under vilken period arbeten skall pågå. 

Vissa förändringar kräver en ansökan som styrelsen skall godkänna. 

Tänk på att informera hantverkare om att det inte är tillåtet att köra in fordon på innergården utan att de hänvisas till garaget för i och urlastning av material och verktyg. 

Ansökan om ombyggnation av bostadsrätt

Bostadsrättshavaren har rätt att göra förändringar, men väsentliga sådana kräver styrelsens tillstånd.

Grundregeln är att förändringar (så som t.ex. rivning/ flyttning av vägg, omfattande ombyggnation av kök, el m.m.), måste en ansökan om detta, jämte bifogad ritning av planerad förändring lämnas till styrelsen. Arbetet får inte påbörjas innan styrelsen lämnat sitt godkännande. Detta gäller även förändring av uteplats såsom exempelvis byggnation av trätrall.  

Vissa förändringar kräver en ansökan som styrelsen skall godkänna. I vissa fall krävs även bygglov och bygganmälan. Detta ansöker du om hos Nacka Kommun. 

Förändring eller byggnation på uteplats 

Att bygga trätrall eller insynsskydd kräver godkännande. Se mer under fliken Uteplats och balkong. 

 

Köksventilation

All köksrenovering måste anmälas till styrelsen innan den påbörjas.  

Eftersom husen har centrala tryckstyrda frånluftsfläktar har varje lägenhet utrustats med spiskåpor. Vid renovering av köket rekommenderar vi att fortsätta använda spiskåpor, dels för att de är mycket hållbara och underhållsfria (så när som på filterrengöring), och för att ventilationen är byggd för dem.

Spiskåporna har några lägenhetsinnehavare bytt ut till kolfilterfläktar av estetiska skäl. För att styrelsen ska tillåta ett byte till kolfilterfläkt måste vi få del av underlaget för renoveringen och vi kräver alltid tillträde för besiktning av anläggningen.

OBS:

Det är inte tillåtet att installera en fläkt med motor, dvs direkt till frånluftskanalen.

Tillåtna installationer:

Spiskåpa

Kräver minimalt med underarbete och rekommenderas. Föreningens tekniska förvaltare kan hjälpa till med injustering av luftflödet mot en kostnad. Injustering av grundflöde och öppet måste genomföras efter installationen.

Kolfilterfläkt

Kräver installation av justerbart spjäll till frånluftskanal och beroende på fläktmodell också en utblåskanal från kolfilterfläkten, frånskild från frånluftskanalen. Föreningens tekniska förvaltare kan hjälpa till med injustering av luftflödet till frånluftskanal mot en kostnad. Injustering av frånluftsflöde måste genomföras efter installationen.

Fasader

Våra fasader är känsligaoch styrelsen har fattat beslutet att inga monteringar som innebär att hål görs i fasaden kommer att godkännas. Byggherren PEAB var av en annan åsikt 2007 då husen stod klara och det är därför det på sina ställen fortfarande finns hänvisningar till att fästa markiser i fasaden. Detta godkänns alltså inte längre.

Blanketter

Om du vill göra en väsentlig förändring av din bostadsrätt, skicka in blanketten Ansökan ombyggnad till styrelsen. Blanketten finner du nedan. Det går bra med papperskopia i föreningens brevlåda eller inscannade blanketter på mail.

Observera att styrelsen behöver rimlig tid för att ta ställning till ärendet så var ute i god tid. Detta gäller särskilt i semestertider. Ändringar som är vidtagna utan styrelsens godkännande kan komma att behöva återställas till ursprungligt skick.

Hänsyn till grannar vid ombyggnad

Tänk på att visa hänsyn till dina grannar när du genomför förändringar som kommer att vara medföra oljud. Sträva efter att hålla väsnande arbeten till mellan kl 08:00-19:00 på vardagar och mellan 10:00-17:00 på helger.

Informera gärna dina närmsta grannar på lämpligt sätt om du kommer att genomföra en ombyggnation. Tänk även på att inte parkera eventuella arbetsfordon på lastplatsen för just i och urlastning. Det är inte heller tillåtet att köra in arbetsfordon på innergården.  

styrelsen@brfvikingaleden.se

Dokument

ansokan_ombyggnad_bostadsratt_0.pdf 2015-08-31

Uppdaterad 2017-10-16