!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Elleverantör

När du flyttar

BRF Vikingaleden ligger inom Nacka Energis närområde och för att kunna nyttja el måste ett nätavtal tecknas för varje bostadsrätt. Kontakta Nacka Energi inför inflyttningen för att teckna avtal. Eventuella uppgiter du behöver om lägenhet för att teckna avtal får du direkt av säljaren eller via mäklaren. Elen kan vara avstängd i din nya bostad och återinkopplas i så fall på din angivna inflyttningsdag. Nacka Energi läser även av av mätaren inför inflyttning.

Det står varje bostadsrättsinnehavare fritt att sedan välja elleverantör.

När du ska flytta ut ska du säga upp ditt nätavtal, dvs avtalet med Nacka Energi. Du har sju dagars uppsägningstid. Om ingen annan tecknar ett elnätavtal på anläggningen kommer elen att stängas av när uppsägningstiden är slut.

 

Elleverantör

Enligt en EU-lagstiftning från 2003 ska alla elbolag redovisa ursprunget av den el de säljer. Redovisningen ska som minst innehålla en uppdelning i tre kategorier: el från förnybara källor, el från fossila källor och kärnkraftsel. Dessutom ska bolagen ange hur stora koldioxidutsläpp per kWh samt kärnkraftsavfall per kWh som elproduktionen har orsakat i genomsnitt.

(Källa: http://www.greenpeace.org/sweden/energibolag/metod)

Dokument

elbolagslista.pdf 2008-09-29

Uppdaterad 2015-03-18