!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Ekonomi

Att ta väl hand om underhålls- och driftfrågor är en av de främsta uppgiften för styrelsen och medlemmarna. Man skiljer mellan löpande och periodiskt underhåll. Behovet av periodiskt underhåll synliggörs i föreningens underhållsplan. I underhållsplanen beskrivs de olika byggnadsdelarnas skick, den kvarvarande livslängden på olika byggnadsdelar, hur olika installationer i fastigheten fungerar, vilka tidsintervaller som gäller för olika underhållsåtgärder, vad åtgärderna beräknas kosta samt kostnadsfördelningen över tiden. Underhållsplanen är ett levande dokument och uppdateras kontiunerligt.

Det är viktigt att göra en rättvis fördelning av kostnaderna för fastighetens drift och förvaltning. Såväl avskrivningsregler som regler om fondavsättning till yttre underhåll avser att sprida kostnaderna över tiden så att dagens boende i fastigheten ekonomiskt bidrar till framtida underhålls- och renoveringskostnader.

Dokument

Underhållsplan Brf Vikingaleden.docx 2014-05-08
Uh-plan Kalkyl 20 ÅR.xlsm 2014-05-08
Progressiv avskrivningsplan Brf Vikingaleden.xls 2014-05-06