!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Övriga utrymmen

Barnvagnsförråd / Rullatorplatser

I föreningen finns det ett förråd för barnvagnar och rullatorer i varje port. Inga barnvagnar får förvaras i trappuppgångar pga. brandrisk samt risk för försämrade utrymningsmöjligheter vid brand.

Det finns även hyllor i dessa förråd där det för närvarande och i mån av utrymme är ok att förvara pulkor, mindre barncyklar och liknande föremål.

Om det är utrymesbrist i något av dessa förråd så kontakta styrelsen. Styrelsen går då ut med nya direktiv om vad som kan förvaras i aktuellt förråd.

Cykelrum

Det finns tre cykelrum i föreningen. Ett vid soprummet och två inne på gården. Håll rent och snyggt så går det fortare vid vår- och höststädning.

Utskriftvänlig version