!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Övriga utrymmen

Barnvagnsförråd / Rullatorplatser

I föreningen finns det ett förråd för barnvagnar och rullatorer i varje port. Inga barnvagnar får förvaras i trappuppgångar pga. brandrisk samt risk för försämrade utrymningsmöjligheter vid brand.

Det finns även hyllor i dessa förråd där det för närvarande och i mån av utrymme är ok att förvara pulkor, mindre barncyklar och liknande föremål.

Om det är utrymesbrist i något av dessa förråd så kontakta styrelsen. Styrelsen går då ut med nya direktiv om vad som kan förvaras i aktuellt förråd.

Cykelrum

Det finns tre cykelrum i föreningen. Ett vid soprummet och två inne på gården. Håll rent och snyggt så går det fortare vid vår- och höststädning.

 

Trapphus och allmänna utrymmen 

Det kan som boende kännas praktiskt att förvara tex barnvagnen eller cykeln i trapphuset. På vissa platser kan man som boende dessutom uppleva att sakerna inte står ivägen för någon och inte borde utgöra ett problem. Det är dock inte tillåtet att förvara några typer av föremål i trapphusen, på trappavsatser i eller under trappor. Här följer en förklaring till varför det är så. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare vidta de åtgärder som krävs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Fastighetsägaren ska också arbeta med dess brandskydd systematiskt. Den boende svarar i sin tur för att bostaden nyttjas ansvarsfullt.

Brännbart material

Eftersom trapphuset är en utrymningsväg ställs höga krav på hur trapphusen byggs bl.a. med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Brännbart material som förvaras i trapphus kan, vid en eventuell brand, orsaka rökutveckling. Röken är ofta giftig. Det kan leda till att trapphuset inte kan användas som utrymningsväg utan boende blir i så fall hänvisade till fönster och balkonger.

Framkomlighet

Att använda trapphuset som förvaringsutrymme kan även, vid en eventuell brand, försvåra utrymning och räddningstjänstens arbete. Det är därför viktigt att trapphuset hålls fritt från egendom och skräp.

Fastighetsägaransvar

Bostadsrättsföreningen har ett fastighetsägaransvar vilket innebär att föreningen ansvarar för att hålla föreningens hus och mark säker. När det gäller brandskydd innebär det att bostadsrättsföreningen ska vara vaksam på eventuella brandrisker. 

Källa: HSB