!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Sophantering

Soprum

Våra hushållssopor slänger vi i soprummet bredvid 4:an. Matavfall slängs i papperspåsar i de bruna kärlen och i de gröna kärlen slängs restavfallet, dvs alla övriga hushållssopor som inte kan återvinnas vid Järla Sjös återvinningsstation. Förslut påsarna till restavfallet väl och släng inga påsar i redan fulla kärl! Samtliga kärl skall gå att stänga helt. Överfulla kärl kan komma att kosta föreningen extra pengar i sophämtning. 

Läs mer nedan om vad som kan slängas i Järla Sjös återvinningsstation nedan och vad som måste slängas i någon av kommunens återvinningscentraler. Anledningen till att de bruna kärlen står längst in i soprummet är för att det inte av misstag skall hamna något restavfall i dessa.

 

Matavfallsinsamling

För matavfallsinsamlingen finns en brun påshållare med tillhörande skruvar, papperpåsar samt en matskrapa att hämta i soprummet för alla hushåll. Skriftlig information har delats ut till alla lägenheter i föreningen när matavfallsinsamlingen startade i november 2013. På papperspåsarna står angivet vad som får slängas och vad som inte får slängas i de bruna kärlen. Det är viktigt att man följer de angivna råden samt att man använder påshållaren så att innehållet i påsen luckras upp och går sönder. Om du är nyinflyttad och saknar påshållare, kontakta styrelsen. På www.nacka.se finns även mer information.

Genom att minimera mängden restavfall som slängs i de gröna kärlen kan varje enskilt hushåll vara med och påverka föreningens kostnad för sophämtning. Det gör snabbt skillnad om man börjar att sortera. I princip all plast från matförpackningar går att slänga vid återvinningsstationen vilket är en stor del av våra sopor.

 

Matavfallskvarn 

För närvarande tillåter inte styrelsen installation av matavfallskvarn. Detta eftersom all risk för eventuella fel och missöden ligger på fastighetsägaren och vi vill först säkerställa om fastighetens vattenledningar klarar av att omhänderta matavfallet. Styrelsen arbetar inte aktivt i frågan just nu utan hänvisar boende till att använda sig av möjligheten att slänga matavfall i de bruna kärlen i soprummet.  

 

Återvinningsstation

Järla Sjö samfällighetsförening har en återvinningsstation under bron vid infarten till Järla Sjö. Där kan du lämna följande typer av återvinningsbart avfall. Koden till återvinningsstationen kan fås fran områdesansvarig i Järla sjö. Kontaktinformation finns på www.jarlasjo.se .

 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp - bryt sönder kartongerna!
 • Tidningar. Obs! Inga kuvert, post-it lappar eller liknande med klister.
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar Obs! Även mjukplast.
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

Varje vår och höst finns dessutom containrar för grovsopor i området genom samfällighetens försorg.

 

Återvinningscentraler

Här slängs sopor eller avfall som inte hör hemma i någon av de våra egna stationer.

 • El-skrot

 • Möbler

 • Farligt avfall
 • Grovsopor
 • Batterier
 • Bilbatterier

För mer information och öppettider för återvinningsstationer i Nacka följ länken.

Uppdaterad 2018-01-23