!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Förråd

I föreningen finns det 30 källarförråd. Inga externa förråd ingår i lägenheterna. Hyra för externt förråd är 250 kr/mån. Endast medlemmar i Brf Vikingaleden kan ställa sig i kö till och skriva kontrakt för hyra av förråd.

Kölista

Om du vill ställa dig i kö för att hyra förråd skickar du ett meddelande till styrelsen@brfvikingaleden.se. Ange namn, tvåsiffrigt lägenhetsnummer samt telefonnummer och e-postadress. När du fått en bekräftelse att du kommit med på kölistan från styrelsen vet du att du har en köplats.

När ett förråd blir ledigt kontaktar styrelsen dig med en förfrågan om intresset kvartsår. Du har två veckor på dig att svara på erbjudande om förråd. Därefter får nästa medlem i kö erbjudande om plats. Du har rätt att tacka nej till plats en gång. Tackar du nej en andra gång flyttas du ned till sista plats i kön.

Avtal

När du tackat ja till erbjudande om förråd får du ett avtal skickat till dig från förvaltaren och mer information om tillträde.

Innan avtalet skickas ut från förvaltaren kontrolleras ytterligare en gång att den sökande är medlem i föreningen. Du kommer inte att kunna skriva kontrakt på förråd om det visar sig att du inte är medlem, trots att du kommit först i kön.

Nycklar

Har du fått förråd behöver du ha en nyckel för att få åtkomst till förrådsutrymmet. För detta kontaktar du nyckelansvarig. Föreningen tar ut en depostionsavgift på 500 kr för nycklar till förråd och garage. Detta för att det är svårt att få tillbaka nycklarna vid avflytt från föreningen.

Förbyggande av brandrisk

Det är absolut förbjudet att förvara några slags brandfarliga varor i de gemensamma förråden. Exempel på sådana varor är gasol, acetylen, bensin, eter, thinner, t-sprit, aceton, toulen, spolarvätksa i koncentrerad och utspädd form, tändvätska, fotogen, lacknafta, vissa färger. Förvara inte heller brandreaktiva varor såsom rengöringsmedel, desinfektionsmedel, poolkemikalier, härdare och blekmedel. Är du osäker på vilka varor som klassas som brandfarliga gå in på Brandskyddsmyndighetens hemsida.

http://www.brandskyddsforeningen.se/i-hemmet/brandfarliga-varor 

Gångar skal vara fria från hindrande föremål och brännbart material.

Förbyggande av risk för skadedjur

För att förebygga risken för mal vid förvaring av kläder och textilier rekommenderas följande råd. Tvätta alltid textilierna innan förvaring och placera i tätförslutande påsar eller lådor. Var uppmärksam på kläder, mattor som du inte regelbundet använder, kontrollera dem med jämna mellanrum så undviker du framtida problem.

Samfällighetens förråd

Genom att förråds- och båtplatshanteringens överförande från ekonomiska föreningen till samfälligheten har Vikingaledens boende nu rätt att gå in platsköerna. Kontakta områdesansvarige i Järla sjö via info@jarlasjo.se om du vill ställa dig i kö till dessa externa föråd.

 

 

 

Uppdaterad 2015-10-07