!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Vikingaleden

Felanmälan

Felanmälan till Valvet AB 08-649 36 00

Felanmälan Vardag 07:00-16:00

Felanmälan Jour16:00 - 07:00

http://www.valvetab.se/felanmalan

Till Valvet anmäls alla fel kopplat till fastigheten förutom hiss, garageport, ownits tjänster, com hems tjänster, sophantering, snöröjning eller växtlighet och planteringar.  

Som teknisk förvaltare för vår förening ansvarar Valvet för tillsyn, reparationer och jourberedskap. Kontaktuppgifter finns även uppsatta i trapphusen.

Den som upptäcker att något är sönder kan felanmäla detta till Valvet. Klicka på länken så kommer du direkt till felanmälan. Sen är det bara att följa instruktionerna.

 

Jourlarm innebär en stor kostnad. Jouren ska därför endast användas i akuta ärenden. Ett ärende anses akut då det är risk för skada på person eller allvarlig skada på egendom. Om du är tveksam om det är nödvändigt att larma, kontakta först någon i styrelsen. Onödiga larm kan komma att debiteras den som gjort en jouranmälan. Gäller  larmet ett fel som den enskilde lägenhetsinnehavaren ska stå för, kommer denne att bli fakturerad.

 

Felanmälan Hissar

Hissen AB                    08-6184848       (Dygnet runt)

Alla boende som upptäcker att någon av hissarna inte fungerar kan kontakta Hissen AB direkt när som helst på dygnet. Felanmälan av hiss skall EJ göras till förvaltare. Telefonnummer till Hissen AB enligt ovan och framgår även på anslag som sitter på och i samtliga hissar.

Det är bättre att ringa en gång för mycket än inte alls. Hissen AB åker inte ut fler gånger på samma fel även om det är felanmält flera gånger. Meddela gärna styrelsen via e-post att felanmälan är gjord eller sätt en lapp på lämpligt ställe där det framgår när felanmälan gjordes. Reperation under jourtid kostar dock mycket mer än övrig tid. Kontakta styrelsen om du är osäker.

Kontrollera gärna i skåpet med säkringar, som finns i trapphuset på varje våningsplan om den säkring som är kopplad till hissen har gått. Lägenhetsnyckeln passar till säkringsskåpet. Säkringen får man gärna byta själv, om det finns nya i skåpet.  

 

Garageporten

Om porten inte fungerar som den ska, följ i första hand den skrivna instruktion på insidan av garaget. Där framgår hur man manuellt stänger porten och detta brukar fungera bra.

Om porten inte fungerar normalt trots vidtagna åtgärder, kontakta i första hand Dick Rosenqvist i 3;an alternativt styrelsen. Om Dick eller annan i styrelsen inte är anträffbar kontakta Unaportar. Telefonnummer för felanmälan finns vid porten.

 

Utebliven sophämtning

Matavfallet töms på torsdagar och de gröna kärlen med restavfall töms på fredagar. Undantag kan ske vid storhelger. Der händer att hämtningen uteblir och då dröjer det inte länge innan kärlen är överfulla. Det är inte säkert att någon i styrelsen är först att uppmärksamma detta så för att undvika överfulla sopkärl är det bra om alla boende hjälps åt med att antingen anmäla utebliven hämtning eller meddela styrelsen att hämtning inte skett.

Anmälan om utebliven hämtning kan göras på Info@llbolagen.se eller 08-728 32 80. Meddela adressen Fingerörtsvägen 4 i Nacka och du ringer från Brf Vikingaleden. Alternativt meddela styrelsen att hämtningen inte skett så felanmäler någon i styrelsen.

 

Huvudsäkringar

På varje våningsplan i varje trapphus finns ett vitt skåp där elmätaren och huvudsäkringar till varje lägenhet sitter. Skulle din lägenhet vara delvis strömlös eller helt strömlös, trots att säkringarna i lägenhetens eget säkringsskåp uppfällda så har troligvis en huvudsäkring gått. Det ska finnas proppar i varje elskåp. Din dörrnyckel passar till låset.

 

Ownit

Vid problem med tjänster tillhandahållna av Ownit, skall deras kundtjänst kontaktas.

Kundtjänst Ownit: 08-525 073 00

 

Skadedjur i lägenhet

Föreningen har avtal med Nomor. Om man har problem med skadedjur i sin lägenhet skall Nomor kontaktas samt styreslen meddelas att anmälan till Nomor är gjord. Enstaka svartmyror på våren kan man som lägenhetsinnehavare enkelt sanera själv men andra problem kan behöva mer omfattande åtgärder. På Nomors hemsida finns svar på en del frågor och man kan även kontakta deras kundtjänst för att ställa frågor.

Sakdedjur som upptäcks i allmäna utrymmen och utomhus på föreningens mark rapporteras till styrelsen som sköter kontakten med Nomor.

Telefon Kundtjänst Nomor: 0771 122 300

 

Utebliven snöröjning

Föreningen har avtal med PB Mark & Miljö för snöröjningen på föreningens mark vintern 2016/2017. Vid sen eller utebliven snöröjning kontakta styrelsen.

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-10-16